7/24 Kütüphane
Akademik Takvim
Uluslararası Öğrenci
Öğrenci Bilgi Sistemi
Farabi Koord.
Erasmus Koord.
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Bilgi Paketi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölümü, Üniversitemize bağlı Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokullarında okutulan zorunlu Türk Dili I, Türk Dili II / Türkçe I: Yazılı Anlatım, Türkçe II: Sözlü Anlatım derslerini yürütmek üzere YÖK kanuna uygun olarak kurulmuştur. Türk Dili Bölümü, Türk Dili derslerini verecek öğretim elemanlarının görev dağılımını yapmakla, derste okutulacak kitaplarını belirlemekle, gerektiği takdirde kitap hazırlamakla yükümlüdür.

2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nden itibaren bölümümüze bağlı dersler uzaktan eğitim yoluyla UZEM üzerinden yürütülmektedir.

Amacımız; Lisans eğitimini alan her öğrenciye, anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini kavramasını sağlamak; dil- düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırmaktır…

Türk dilini doğru ve düzgün kullanan, kendisini yazılı ve sözlü olarak rahat bir şekilde ifade edebilen, dil ve kültür konularında gerekli bilgileri almış, hayatın her alanında gerekli olan dilekçe, rapor, bilimsel çalışma gibi konularda bilgi ve birikimini elde etmiş, düşünen, tartışan, özgün fikirler üreten ve özgüveni tam bireyler yetiştirmektir.. 

Hedefimiz; Ana dilini doğru kullanan, kendisini rahatça ifade edebilen, okuma bilinci kazanmış, dil ve kültür konusunda yeterli birikimine sahip, bilgi birikiminin önemini kavramış bireyler yetiştirmektir.... 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin